Statybinių rizikų draudimas – tai draudimo rūšis, kuri padeda užtikrinti visapusišką rangovo ar užsakovo apsaugą bet kuriuo statinio statybos etapu: nuo paruošiamųjų darbų iki objekto pripažinimo tinkamu naudoti.

Statybinių rizikų draudimu draudžiami visi statybos darbai, statomas ar renovuojamas pastatas, statybinės medžiagos, priemonės, įranga, įrenginiai ar kitas statybos vietoje arba šalia jos esantis turtas.

Statybos visų rizikų draudimu gali apsidrausti:

  • rangovas kartu su subrangovais – rangovas privalo atlyginti dėl savo netinkamos statybos vykdymo, tyčinės ar netyčinės veiklos statybos užsakovui bei trečiosioms šalims padarytą žalą.
  • statybos užsakovas – statybų visų rizikų draudimas padėtų apsisaugoti nuo nuostolių, tokių kaip atsiradusių dėl „force majeure“, kai pats statybos užsakovas atsakingas už nuostolius.

Statybinių rizikų draudimo sutartį gali sudaryti visi suinteresuoti asmenys. Toks draudimas yra savanoriškas, siekiant finansiškai apsisaugoti nuo nuostolių.

Statybos darbai yra ilgai trunkantis procesas, todėl jo metu gali įvykti įvairiausių nutikimų, sukeliančių nuostolių. Statybinių rizikų draudimas padengia nuostolius, patirtus dėl nenumatytų įvykių, sukeltų bet kokio staigaus, nenuspėjamo išorinio poveikio, pavyzdžiui, gaisro, audros, vandens užliejimo, vagystės, užvirtimo.

Jei draudėjas pageidauja, statybinių rizikų draudimu galima apdrausti ir papildomas išlaidas, kurios gali atsirasti dėl draudžiamojo įvykio, pavyzdžiui, išlaidos statybos aikštelei sutvarkyti, nuolaužoms pašalinti, išlaidos viršvalandžiams, darbui nakties metu ir poilsio dienomis, skubaus krovinių pristatymo išlaidos, statybos objekto garantinis laikotarpis.

Statybinių rizikų draudimas garantuoja, kad išlaikysite gerus santykius su užsakovais, nes jei statybos darbų metu bus sugadintas turtas, galėsite būti tikri, jog nei Jūs, nei užsakovas nepatirsite finansinių nuostolių.

Šis draudimas taip pat Jums padės tiksliau planuoti įmonės išlaidas, nes Jums nereikės rūpintis iš kokių lėšų finansuoti padarytus nuostolius.

Verta pažymėti, kad šiuo metu dauguma užsakovų iš statybų veiklą vykdančių įmonių reikalauja sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimų, kuriais garantuojama, jog rangovinė organizacija kokybiškai ir laiku atliks numatytus statybos darbus.

Statybinių rizikų draudimas ir yra garantija, kad tarp rangovo bei užsakovo nekils ginčų dėl galimai patirtų nuotolių.

Leiskime mums Jums apsaugoti nuo statybinių rizikų!