>Neįvykusios ar nutrūkusios kelionės draudimas – draudimo rūšis, kuria apsidraudusiajam bus atlygintos netikėtos išlaidas, susijusios su nenumatytu kelionės atšaukimu ar nutrūkimu.

Nenumatytomis aplinkybėmis, dėl kurių neįvyksta ar atšaukiama kelionė, traktuojamos apdraustojo ar jo artimųjų, bendrakeleivio sunki liga ar mirtis, netikėta žala apdraustojo turtui, taip pat ne dėl apdraustojo kaltės įvykęs vėlavimas į tarpinį reisą.

Neįvykusios kelionės draudimas itin aktualus tiems keliautojams, kurie kelionę perka iš anksto.

Nutrūkusios kelionės draudimas būtinas todėl, kad šiuo metu galioja Civilinio kodekso nuostata, kurioje numatyta, jog kelionių agentūros nebekompensuoja kelionės nuostolių, jei kelionė neįvyksta dėl priežasčių, susijusių su pačiu keliaujančiuoju.

Įsigaliojus tokiai Civilinio kodekso nuostatai ir tapo itin aktualus neįvykusios ar nutrūkusios kelionės draudimas, kuris kompensuos kelionės išlaidas negalintiems keliauti, bet kelionę jau įsigijusiems, žmonėms.

Jei dėl draudimo sutartyje nurodytų priežasčių negalite išvykti į iš anksto suplanuotą ir apmokėtą kelionę, atlyginsime Jums sumą, kurią jau buvote sumokėję už kelionę, išskaičiavus draudimo sutartyje numatytą išskaitą ir kelionės organizatoriaus grąžinamą sumą.

Jei esate priverstas nutraukti kelionę dėl ūmios ligos arba artimų giminaičių mirties, mes padengsime Jūsų išlaidas už paslaugas, kurios buvo iš anksto apmokėtos, bet dėl kelionės nutraukimo nepanaudotos (pavyzdžiui, nakvynė viešbutyje ar ekskursijos).

Sakoma, kad žmonės planuoja, o likimas juokiasi. Todėl likimas tikrai iškrėsti nemalonių pokštų, dėl kurių būsite priversti nutraukti savo kelionę ar net negalėsite į ją išvykti, nors ir ją susiplanavote prieš pusmetį ir paklojote nemažą sumą pinigų.

Sugadintą nuotaiką bent šiek tiek pataisyti ir padės neįvykusios kelionės draudimas, kuris leis bent jau nepatirti finansinių nuostolių. O gautą draudimo išmoką galėsite skirti kitoms savo kelionėms.

Leiskite mums pasirūpinti, kad neįvykusi ar nutrūkusi kelionė Jums būtų kompensuojama.