Laidavimas – tai draudimo rūšis, kuria draudimo įmonė įsipareigoja išmokėti draudimo išmoką dėl nuostolių, susijusių su apdraustojo prievolių neįvykdymu.

Pagal sudaromą laidavimo sutartį Laiduotojas yra draudikas, Skolininkas – draudėjas (draudimo bendrovės klientas), Užsakovas yra laidavimo gavėjas.

Laidavimas – sutartis, pagal kurią laiduotojas už atlyginimą ar neatlygintinai įsipareigoja atsakyti kito asmens kreditoriui, jeigu tas asmuo, už kurį laiduojama, neįvykdys visos ar dalies savo prievolės.

Išskiriamos šios laidavimo rūšys:

  • Pasiūlymo laidavimas – prievolių užtikrinimas pagal užsakovo vykdomo konkurso sąlygas, pavyzdžiui, neatsiimti savo teikiamo pasiūlymo jo galiojimo laikotarpiu, laimėjus konkursą, pasirašyti sutartį su užsakovu ir pan.;
  • Sutarties (darbų) atlikimo laidavimas – prievolių užtikrinimas pagal su užsakovu sudarytą sutartį, pavyzdžiui, laiku ir tinkamai įvykdyti darbus, numatytus rangos sutartyje;
  • Išankstinio apmokėjimo užtikrinimo laidavimas – prievolių užtikrinimas dėl avansinių apmokėjimų, numatytų rangos sutartyje, pavyzdžiui, avansinių apmokėjimų panaudojimas pagal paskirtį;
  • Garantinio laikotarpio laidavimas – prievolių užtikrinimas pagal su užsakovu sudarytą sutartį, pavyzdžiui, rangos darbų defektų, atsiradusių, dėl rangovo kaltės, ištaisymas garantinio laikotarpio galiojimo metu.

Išskiriami standartiniai laidavimo galiojimo laikotarpiai:

  • Pasiūlymo užtikrinimo laidavimas – galiojimo terminas iki 6 mėn.;
  • Atlikimo užtikrinimo laidavimas – galiojimo terminas iki 24 mėn.;
  • Avansinio apmokėjimo užtikrinimo laidavimas – galiojimas iki 24 mėn.;
  • Garantinio laikotarpio užtikrinimo laidavimas – galiojimas iki 36 mėn.

Taigi, laidavimas (laidavimo raštas) – tai raštiškas draudiko įsipareigojimas, skirtas užsakovui, išduotas laidavimo draudimo sutarties pagrindu. Laidavimo rašte draudikas įsipareigoja atlyginti užsakovo patirtus nuostolius (jei laidavimo draudimo sutartyje nenumatyta kitaip), laidavimo rašte nurodytos sumos ribose, jei draudėjas neįvykdys prievolės (arba jos dalies), nurodytos laidavimo draudimo sutartyje.