Krovinių draudimas – tai draudimo rūšis, krovinio savininką apsauganti nuo nuostolių, kuriuos jis gali patirti dėl krovinio sugadinimo arba jo dalinio ar visiško praradimo krovinio vežimo metu.

Kroviniai yra kiekvienos įmonės veiklos dalis. Įmonės juos gauna ir siunčia – vienos rečiau, kitos dažniau. Krovinių draudimas nelaimės atveju suteiks finansinį saugumą ir stabilumą Jūsų verslui.

Krovinių draudimu verta draustis, nes Jūs:

  •  žalos atveju išvengsite galimų finansinių nuostolių ir ginčų su verslo partneriais ir vežėjais;
  • Kontroliuosite savo verslo išlaidas;
  • Iki minimumo sumažinsite jums tenkančią riziką, tuo suteikdami kreditoriui papildomas garantijas.

Ekspeditoriai ir vežėjai atlygina žalą, padarytą kroviniui tik tuomet, jei įrodoma jų atsakomybė (kaltė) dėl sukeltų nuostolių kroviniui. Taigi, vežėjų ir ekspeditorių atsakomybė yra ribota, o apsidraudus krovinių draudimu, bus padengtos Jūsų papildomos išlaidos, atsiradusias žalos atveju, susijusios su krovinio gelbėjimu, papildomu sandėliavimu ar perkrovimu.

Įmonės gali sudaryti vienkartinę ir metinę krovinių draudimo sutartį.

Vienkartinę vežamų krovinių draudimo sutartį rekomenduojama sudaryti, kai kroviniai gabenami pavieniais atvejais, o metinę vežamų krovinių draudimo sutartį rekomenduojama sudaryti įmonėms, kurios užsiima pastoviu krovinių gabenimu, gamyba, prekyba ir turi nuolatinius krovinių srautus.

Verta žinoti, jog teisės aktai numato daug atvejų, kai vežėjas atleidžiamas nuo civilinės atsakomybės arba neturi atlyginti visų nuostolių, nes jo teisinė atsakomybė turi ribas, išskyrus tuos atvejus, kai žala kroviniui yra padaryta tyčia. Kitaip tariant, vežėjas atsakingas tik už nuostolius, kurie atsirado dėl jo kaltės. Todėl jeigu norite užtikrinti, kad Jums bus kompensuoti visi dėl krovinio pažeidimo arba dingimo atsiradę nuostoliai, kai jų vertė yra didesnė už vežėjo atsakomybės ribas arba nuostoliai atsirado ne dėl vežėjo kaltės, rekomenduotina apdrausti krovinį nuo visų rizikų.

Krovinių draudimo apsauga įsigalioja nuo to momento, kai apdrausti kroviniai išgabenami draudimo sutartyje nurodytam vežimui iš tos vietos, kurioje jie buvo iki tol saugomi, ir nustoja galioti, kai tik kroviniai pristatomi ir iškraunami paskirties vietoje, nurodytoje draudimo sutartyje, įskaitant tarpinius sandėliavimus.

Krovinių draudimas yra viena iš seniausių draudimo rūšių pasaulyje. Pirmosios krovinių draudimo sutartys buvo pasirašomos tarp pirklių, prekiaujančių su užjūrio partneriais ar keliaujančių per piratų dažnai puldinėjamas teritorijas dykumoje. Pastebėję, kad nuskendus laivui gali pražūti visas atskiro prekybininko turtas, pirkliai ėmė burtis į grupes, siekdami pasidalinti riziką tarp visų pirklių krovinio netekimo atveju.

Krovinių draudimas itin aktualus ir šiomis dienomis, tad leiskite mums juo pasirūpinti!

Daugiau informacijos apie krovinių draudimą bei vežėjo civilinės atsakomybės draudimą- CMR skaitykite tinklapyje cmrdraudimas.lt

Pradžia