Įmonių turto draudimas – tai draudimo rūšis, skirta apdrausti įmonėms priklausantį nekilnojamąjį turtą (pavyzdžiui, pastatus), kilnojamąjį turtą (pavyzdžiui, gamybos įrenginius) bei kitus papildomus draudimo objektus.

Niekas nėra apsaugotas nuo nelaimių. Jūsų verslą gali sutrikdyti pačios netikėčiausios aplinkybės ir atsitikimai – vagystė, gaisras, siaučianti gamtos stichija. Kiekviena veikla yra neišvengiamai rizikinga, tačiau sukeltus padarinius ir gali numažinti įmonių turto draudimas. Jį pasirinkusios įmonės gali užsitikrinti savo finansinį saugumą, nes apdraus savo turtą.

Šis draudimas yra skirtas visoms įmonėms, organizacijoms, įstaigoms, kitiems juridiniams bei fiziniams asmenims, turtą naudojantiems komercinei veiklai.

Įmonių turtas gali būti apdraudžiamas visų rizikų draudimu, kai draudimo apsauga galioja turto sunaikinimo, sugadinimo ar praradimo atvejais, išskyrus nedraudžiamuosius įvykius.

Įmonių turtas taip pat gali būti draudžiamas draudimu nuo išvardintų rizikų:

 • Ugnies – gaisro, sprogimo, žaibo įtrenkimo, valdomų skraidymo objektų, jų dalių ar kroviniams nukritus ar atsitrenkus;
 • Vandens – pastato viduje ir išorėje esančių vandentiekio, šildymo, kanalizacijos, gesinimo, drėkinimo įrengimų bei jų sistemų avarijos, užšalimo, šalčio poveikio; vandens prasiskverbimo iš gretimų patalpų;
 • Gamtos jėgų – audros, krušos, potvynio, liūties, sniego slėgio, grunto įkritimo, grunto nuslydimo;
 • Vagystės;
 • Stiklo dužimo;
 • Trečiųjų asmenų tyčinės veikos;
 • Transporto priemonės atsitrenkimo;
 • Įtampos svyravimų;
 • Smūgio bangos;
 • Apiplėšimo keliuose;
 • Kitų draudėjo ir draudiko sutartų draudžiamųjų įvykių.

Įmonių turto draudimu galima apdrausti ir papildomas investicijas bei išlaidas gelbstint turtą nuo dar didesnių nuostolių.

Tai pagalba Jūsų verslui bet kokiu atveju, bet kokioje situacijoje. Sugadintas ar prarastas įmonės turtas gali neigiamai paveikti tolimesnę jos veiklą, apriboti ar net stabdyti plėtros planus.

Įmonių turto draudimas – Jūsų verslo finansinės veiklos stabilumo garantas. Leiskite apdrausti Jūsų verslą nuo visų rizikų!