Civilinės atsakomybės draudimas – tai draudimo rūšis, skirta atlyginti įmonės ar jos darbuotojų padarytą žalą tretiesiems asmenims.

Šis draudimas yra aktualus visiems, kurie užsiima vienokiu ar kitokiu verslu, nes kiekvienoje komercinėje veikloje neišvengiamai egzistuoja tretieji asmenys – klientai, vartotojai, interesantai.

Civilinės atsakomybės draudimas yra ne tik labai reikalinga, bet net būtina sąlyga apsaugoti savo verslą, nes nė viena įmonė nėra apsaugota nuo klaidų ir nuostolių, kurių gali sukelti kitiems.

Net neabejojame, kad Jūs rūpinatės ir savo verslu, ir klientais, tačiau net menka smulkmena gali pakenkti įmonės reputacijai ir finansinei situacijai. Juo galima apdrausti atsakomybę dėl įmonės ūkinės veiklos ar netinkamos kokybės produkto padarytos žalos tretiesiems asmenims, kurią draudėjas privalo atlyginti įstatymų nustatyta tvarka.

Pažymėtina, kad šios atsakomybės draudimas labiausiai reikalingas įmonėms, kurių patalpose ar teritorijoje dažni lankytojai, kurių darbuotojai dirba užsakovų patalpose arba teritorijose; kurios gamina, platina, parduoda produktus, teikia paslaugas.

Civiliniame kodekse aiškiai apibrėžta, kad civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius).

Šis draudimas ir garantuoja, kad draudikas atlygins nuostolius, kuriuos trečiajam asmeniui padarė draudėjas ar draudėjo įmonės darbuotojas.

Skirtingoms įmonėms aktualios skirtingos draudimo apsaugos sąlygos. Todėl pagal savo įmonės veiklos pobūdį, sritį ir poreikius galite pasirinkti šias civilinės atsakomybės draudimo rūšis:

  • veiklos civilinės atsakomybės draudimas;
  • produkto civilinės atsakomybės draudimas;
  • civilinės atsakomybės, kylančios dėl draudėjo produkto atšaukimo iš rinkos, draudimas;
  • darbdavio civilinės atsakomybės draudimas;
  • civilinės atsakomybės dėl žalos turtui, esančiam pas draudėją, draudimas.

Civilinės atsakomybės draudimo esmė – atlyginti žala trečiųjų asmenų turtui, sveikatai, gyvybei ir neturtinę žalą. Kartais žalos dydis gali būti toks didelis, jog rimtai sutrikdys įmonės darbą arba net gali tapti bankroto priežastimi.

Jūs galite to išvengti, o pagalba – civilinės atsakomybės draudimas.

Leiskite padėti Jums dirbti ramiai ir nesukti galvos, kad netyčia galite sukelti žalos tretiesiems asmenims!