Privalomasis automobilio draudimas yra būtinas visoms Lietuvos ir Europos keliais riedančioms transporto priemonėms.
Tokia prievolė numatyta Lietuvoje galiojančiame Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatyme. Automobilio vairuotojas, sustabdytas policijos pareigūnų, su kitais dokumentais privalo pateikti ir galiojantį draudimo liudijimą (polisą), patvirtinantį, kad jis turi draudimo sutartį. Jei vairuotojas poliso neturi, jam gresia bauda nuo 80 iki 120 litų.

Tačiau automobilio draudimas yra ne tik prievolė, bet ir apsauga nuo nenumatytų išlaidų. Ši draudimo rūšis užtikrina, kad dėl Jūsų kaltės įvykus avarijai, bus atlyginta kitų asmenų sveikatai ir turtui padaryta žala.

Nė vienas vairuotojas nėra apsaugotas nuo tikimybės, kad jis taps avarijos kaltininku. Net ir atsargiai vairuodamas, laikydamasis visų Kelių eismo taisyklių vairuotojas gali pakliūti į eismo įvykį – pavyzdžiui, Jus apakins saulė ir net nepastebėsite, kaip bakstelėsite į kitą automobilį. Avarijos priežastimi gali tapti ir miego trūkumas, slidus kelias, kitos nenumatytos, vairuotojų dėmesį blaškančios aplinkybės.

Todėl Jums ir svarbus automobilio draudimas, pagal kurį nuostoliai atlyginami nekaltajai šaliai. Svarbu ir tai, kad toks Privalomasis vairuotojų civilinės atsakomybės draudimas garantuoja, jog nuostoliai nekaltajai šaliai bus atlyginti ne tik už sugadintą turtą – automobilį, bet ir sugadintus statinius, kelio ženklus, šviesoforus, o taip pat ir sužaloto žmogaus gydymo išlaidos ir patirta neturtinė žala.

Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo įstatyme yra numatytos maksimalios draudimo išmokų sumos: asmeniui ji siekia iki 5 mln. eurų (17,25 mln. litų), iš jos 5 tūkst. eurų (17,250 tūkst. litų) yra neturtinė žala, o turtui – iki 1 mln. eurų (3,45 mln. litų).
Statistikos duomenimis, eismo įvykį sukėlusiam vairuotojui, kurio transporto priemonė nebuvo drausta, vidutiniškai tektų atlyginti apie 3 tūkst. litų (neskaitant baudos) žalos. Draudimo įmoka yra gerokai mažesnė, tad neabejotinai Privalomuoju vairuotojų civilinės atsakomybės draudimu draustis yra ne tik būtina, bet ir apsimoka.

Draudimo sutartį gali sudaryti transporto priemonės savininkas arba transporto priemonės savininko vardu teisėtas valdytojas, arba savininko įgaliotas asmuo.

Leiskite mums Jums padėti saugiai jaustis kelyje!